24/7 online shoppen Altijd meer dan 200 scooters op voorrraad

Privacy

Wat bewaren we en waarom

 1. PRIVACY VERKLARING Scooter Boutique

  Scooter Boutique gevestigd en kantoorhoudende te Hellevoetsluis (4333 AD) aan de Moriaanseweg West 62, hierna te noemen “Scooter Boutique” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Scooter Boutique verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Scooter Boutique u over de manier waarop Scooter Boutique uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Scooter Boutique worden aangeboden op www.scooterboutique.nl.

  Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Persoonlijk
   Scooter Boutique gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Scooter Boutique past wat u op www.scooterboutique.nl ziet aan op uw interesses. Scooter Boutique gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

  2. Doel
   Scooter Boutique verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.scooterboutique.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Scooter Boutique gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Scooter Boutique.

  3. Bestelling
   Voor uw bestelling heeft Scooter Boutique uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Scooter Boutique verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
   Als u op www.scooterboutique.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Scooter Boutique uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Scooter Boutique dat doet.

  4. Uw account
   In uw account op www.scooterboutique.nl slaat Scooter Boutique onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses & gegevens over uw eerdere bestellingen.

  5. Andere doeleinden
   Tot slot kan Scooter Boutique uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

  Artikel 2 Doorgifte aan derden

  1. Scooter Boutique geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Scooter Boutique voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Scooter Boutique een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Scooter Boutique op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  Artikel 3 Beveiliging van gegevens

  1. Scooter Boutique maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Scooter Boutique ontvangt.

  page1image62149312page1image62150080page1image62150272page1image62150464page1image62151040

  Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

  1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@scooterboutique.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

  Artikel 5 Cookies

  1. Het is mogelijk dat Scooter Boutique tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.scooterboutique.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

  Artikel 6 Aansprakelijkheid Scooter Boutique

  1. Scooter Boutique heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Scooter Boutique verwerkt ten behoeve van www.scooterboutique.nl. Scooter Boutique accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

  Artikel 7 Bewaartermijn

  1. Scooter Boutique bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.scooterboutique.nl, tenzij Scooter Boutique op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

  Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. Scooter Boutique behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.scooterboutique.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.scooterboutique.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.scooterboutique.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-06-2019.